Quy Định Về Bản Quyền

Thứ Năm, tháng 7 05, 2018 0 Comments A+ a-


Mọi bài viết trên www.longho.info đều thuộc bản quyền của mình.

Quy định sử dụng và chia sẻ bài viết

  • Mình giữ bản quyền toàn bộ nội dung của Blog, và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về bản quyền.
  • Bạn có thể tự ý sử dụng nội dung bài viết, nhưng không được phép chỉnh sửa nội dung câu văn, gây hiểu nhầm cho người khác.
  • Khi sử dụng bài viết, bạn cần ghi rõ bài viết được lấy từ www.longho.info. Có link trỏ về đúng bài viết trên blog của mình.
  • Không được phép sử dụng nội dụng blog cho mục đích thương mại, xuất bản, in ấn,…
  • Không được dịch nội dung bài viết sang ngôn ngữ khác khi chưa có sự đồng ý của mình.

Nếu bạn không tuân thủ những vi định trên, buộc lòng mình phải báo cáo website của bạn lên Google DMCA.
Quản trị viên: Long Hồ